Over ons

CUM AMORE

Gemengd zangkoor Morkhoven

Over ons ...

Volgens de oudere generatie is Cum Amore gegroeid uit een vroeger kerkkoortje van Morkhoven dat geleid werd door Rik Engels, tevens ook destijds  de organist. De toenmalige pastoor André Verdoodt heeft van dit beperkte groepje als dirigent de leiding genomen, breidde het uit en gaf het de allure van een echt koor. Dat vernieuwd koor heeft toen de naam Cum Amore gekregen : uit het Latijn vertaald "met liefde". Als startjaar wordt 1977 geacht, volgens enkelen die het zich nog kunnen herinneren, want dit jaartal werd nergens opgetekend.

Een scharniermoment is tevens ook het aantreden van Ludo De Ceuster, in 1979, die als organist eerst het kinderkoor begeleidde en later ook Cum Amore, en dit nog steeds doet tot op heden.

Het gemengd koor Cum Amore is dus al meer dan  40 jaar lang een bijzonder gewaardeerde muziekleverancier in de Morkhovense kerkgemeenschap. Na pastoor Verdoodt, Laurent Branckaerts en Jos Tobback stond het meer dan tien jaar onder leiding van Els Lavers, die er een graag gehoorde aanwezigheid van maakte bij allerhande vieringen, zowel profane als kerkelijke. Daar doorheen bouwde het koor een behoorlijk rijk en gevarieerd repertoire op voor allerlei gelegenheden, in eigen organisatie of binnen zeer diverse samenwerkingsverbanden.

Terwijl Ludo De Ceuster al die tijd de stevige begeleider bleef van het koor, gaf Els Lavers na een periode van meer dan tien jaar de leiding door aan Koen Vits, van wie Sander Hendrickx in 2012 de taak overnam. Ook nu weer bracht dit een uitbreiding van het repertoire met zich mee, want Cum Amore zingt niet alleen het geijkte Nederlandstalig kerkrepertoire, maar wil zich ook op de avontuurlijker paden wagen van het grote klassieke repertoire, zowel Vlaams als internationaal. Ook de traditie van de koorconcerten kon daardoor weer nieuw en feestelijk leven ingeblazen worden.   Sinds begin 2018 staat het koor onder leiding van Sarah Garcia-Salvador  onder wie het koor de kwalitatieve  progressie wil bestendigen.

De verrassend rijke variatie aan leeftijden bij de koorleden (momenteel van 18+ tot 90+!) staat doorheen de werking garant voor een even grote variatie in meningen en smaken als in wijzen van inzet en betrokkenheid. Maar dat alles uiteraard nog steeds Cum Amore …